Podmínky

Níže jsou uvedeny podmínky, které se řídí australským právem, stanovené touto webovou stránkou pro používání této webové stránky uživatelem. Vstupem na tyto webové stránky a jejich používáním se předpokládá, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami, které mají chránit právní zájmy společnosti i uživatele. Pojmy „žadatel“, „uživatel“ a „vy“ zde odkazují na žadatele o Saudi Visa Online, který chce požádat o své e-vízum pro Saúdskou Arábii. prostřednictvím této webové stránky a termíny „my“, „nás“ a „naše“ odkazují na tuto webovou stránku.

Používání našich webových stránek a služeb, které na nich nabízíme, můžete využít pouze po souhlasu se všemi zde uvedenými podmínkami.


Osobní data

Následující informace jsou registrovány jako osobní údaje v databázi tohoto webu: jména; Datum a místo narození; údaje o pasu; údaje o vydání a vypršení platnosti; druh podpůrných důkazů / dokumentů; telefonní a e-mailová adresa; poštovní a trvalá adresa; cookies; technické údaje o počítači, záznam plateb atd.

Všechny poskytnuté informace jsou registrovány a ukládány v zabezpečené databázi této webové stránky. Údaje registrované na tomto webu nejsou sdíleny ani vystaveny třetím stranám, s výjimkou:

  • Pokud uživatel výslovně souhlasil s povolením takových akcí.
  • Je-li to nutné pro správu a údržbu této webové stránky.
  • Když je vydán právně závazný příkaz, vyžaduje informace.
  • Při oznámení a osobní údaje nelze diskriminovat.
  • Zákon vyžaduje, abychom tyto údaje poskytli.
  • Oznámeno jako forma, ve které nelze osobní údaje diskriminovat.
  • Společnost žádost zpracuje na základě informací poskytnutých žadatelem.

Tento web nenese odpovědnost za žádné poskytnuté nesprávné informace.

Další informace o našich pravidlech důvěrnosti naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.


Vlastnictví a omezení používání webových stránek

Tyto webové stránky jsou výhradně ve vlastnictví soukromého subjektu, přičemž všechna jeho data a obsah jsou chráněny autorským právem a jejich vlastnictvím. Nejsme žádným způsobem ani formou spojeni s vládou Saúdské Arábie. Tato webová stránka a služby na ní nabízené jsou omezeny pouze na osobní, nekomerční použití a nelze je používat pro osobní zisk ani je prodávat třetí straně. Rovněž nesmíte žádným jiným způsobem profitovat ze služeb nebo informací zde dostupných. Nesmíte upravovat, kopírovat, znovu používat nebo stahovat žádnou část tohoto webu pro komerční použití. Tuto webovou stránku a její služby nesmíte používat, pokud nebudete souhlasit s tím, že budete vázáni a budete dodržovat tyto podmínky používání webu. Všechna data a obsah na tomto webu jsou chráněny autorskými právy.

tnc

tnc


O našich službách a zásadách doručení

Jsme soukromý poskytovatel online aplikačních služeb třetí strany se sídlem v Asii a Oceánii a v žádném případě nejsme spojeni s vládou Saúdské Arábie nebo saúdskou ambasádou. Služby, které poskytujeme, zahrnují zadávání dat a zpracování žádostí o bezvízový styk eTA pro oprávněné zahraniční žadatele, kteří chtějí navštívit Saúdskou Arábii. Můžeme vám pomoci získat elektronickou cestovní autorizaci nebo e-vízum pro Saúdskou Arábii od vlády Saúdské Arábie tím, že vám pomůžeme s vyplněním vaší žádosti, řádně zkontrolujeme vaše odpovědi a informace, které zadáte, a v případě potřeby přeložíme jakékoli informace. , kontroluje vše na přesnost, úplnost a pravopisné a gramatické chyby.

Abychom mohli zpracovat vaši žádost o saúdská e-víza a zajistit úplnost vaší žádosti, můžeme vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, pokud od vás budeme požadovat nějaké další informace. Jakmile kompletně vyplníte formulář žádosti na našich webových stránkách, můžete zkontrolovat informace, které jste poskytli, a v případě potřeby provést jakékoli změny. Poté budete požádáni o provedení platby za naše služby.

Poté náš tým odborníků vaši žádost zkontroluje a poté ji odešle na web saúdské vlády ke schválení. Ve většině případů vám budeme schopni poskytnout zpracování ještě tentýž den a aktualizovat vás e-mailem o stavu vaší žádosti, pokud nedojde k nějakému zpoždění.


Výjimka z odpovědnosti

Tato webová stránka nezaručuje přijetí nebo schválení žádostí o saúdská e-víza. Naše služby nepřesahují zpracování vaší elektronické žádosti o saúdské vízum po řádném ověření a kontrole podrobností a jejím odeslání do systému online saúdských víz.

Schválení nebo zamítnutí žádosti zcela podléhá rozhodnutí vlády Saúdské Arábie. Web ani jeho zástupci nenesou odpovědnost za případné zamítnutí žádosti žadatele způsobené například nesprávnými, chybějícími nebo neúplnými informacemi. Je odpovědností žadatele zajistit, aby poskytl platné, správné a úplné informace.


Zabezpečení a dočasné pozastavení služby

Za účelem ochrany a zabezpečení webových stránek a informací uložených v její databázi si vyhrazujeme právo změnit nebo zavést nová bezpečnostní opatření bez předchozího upozornění, odvolat a / nebo omezit používání tohoto webu jakýmkoli jednotlivým uživatelem nebo přijmout jakékoli jiné taková opatření.

Vyhrazujeme si také právo dočasně pozastavit web a jeho služby v případě údržby systému nebo takových faktorů mimo naši kontrolu, jako jsou přírodní katastrofy, protesty, aktualizace softwaru atd., V případě nepředvídaného výpadku nebo požáru elektřiny nebo změn ve správě systém, technické potíže nebo jakékoli jiné důvody bránící fungování webové stránky.


Změna podmínek

Vyhrazujeme si právo provést jakékoli změny podmínek zavazujících uživatele k používání této webové stránky, a to z různých důvodů, jako jsou bezpečnostní, právní, regulační atd. Pokračováním v používání této webové stránky budete mít za to, že souhlasíte s dodržováním nové podmínky použití a je vaší odpovědností zkontrolovat jakékoli změny nebo aktualizace v nich předtím, než budete pokračovat v používání této webové stránky a služeb na ní nabízených.


Ukončení

Pokud se zdá, že jste nedodrželi a nejednali podle podmínek stanovených touto webovou stránkou, vyhrazujeme si právo ukončit váš přístup k této webové stránce a jejím službám.


Rozhodné právo

Podmínky zde uvedené se řídí a spadají pod jurisdikci australského práva a v případě jakéhokoli soudního řízení budou všechny strany podléhat jurisdikci australských soudů.


Není imigrační rada

Poskytujeme asistenci při zpracování a podání žádosti o e-Visa pro Saúdskou Arábii. Naše služby nezahrnují žádné imigrační poradenství pro žádnou zemi.