Internetowy formularz wniosku wizowego do Arabii Saudyjskiej

  1. 1. Prześlij aplikację online
  2. 2. Sprawdź i potwierdź płatność
  3. 3. Otrzymaj zatwierdzoną wizę saudyjską

Proszę podać wszystkie informacje w języku angielskim

Dane osobowe

*
Wpisz swoje nazwisko dokładnie tak, jak pokazano w paszporcie
  • Nazwisko jest również znane jako nazwisko lub nazwisko
  • Wpisz WSZYSTKIE nazwiska, które pojawiają się w paszporcie.
*
Wpisz swoje imię i drugie imię, jak pokazano w paszporcie
  • Podaj swoje imię (imiona) (zwane także „imieniem”) dokładnie tak, jak pokazano w paszporcie lub dokumencie tożsamości.
Upewnij się, że pełne imię i nazwisko podane poniżej (wraz z drugimi imionami) jest w języku angielskim i dokładnie odpowiada nazwisku w paszporcie.

*
*
*
Wpisz swoje miasto lub państwo urodzenia, jak pokazano w paszporcie
  • Wprowadź nazwę miasta / miejscowości / wsi widoczną w polu urodzenia w paszporcie. Jeśli w paszporcie nie ma miasta / miejscowości / miejscowości, wpisz nazwę miasta / miejscowości / miejscowości, w której się urodziłeś.
*
  • Z menu rozwijanego wybierz nazwę kraju widoczną w polu Miejsce urodzenia w paszporcie.
*
  • Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem odbioru aplikacji na podany przez Ciebie adres e-mail.
*
*
*
  • Strona z informacjami o paszporcie